Kalkulator for tredjegradslikningar

For å løysa ein tredjegradslikning må du skriva den på formen:

ax3 + bx2 + cx + d = 0

Eksempel: Hvis du har denne likninga:

x3 + x2 - 17x + 15 = 0

så må du tasta inn disse tala: a = 1, b = 1, c = -17 og d = 15

Trykk "LØYS", og svaret skal då bli: 3, -5 og 1

a = b = c = d =

x1 =
x2 =
x3 =

Hvis du får svar av typen 0.26 + i* 0.82, så betyr det at dette er eit komplekst tal,
altså eit tal som ikkje fins på tallinja. (det vi kallar reelle tal)
Slike løysingar tar vi normalt ikkje med i løysingsmengda i skulematten!

Les meir om likningar her

Denne kalkulatoren brukar ein metode som du kan sjå her