abc-formelen

Denne kalkulatoren løyser ein andregradslikningen vha. formelen

abc-formelen

Fyll inn koeffisientane a og b framfor hhv. andre- og førstegradsleddet, og konstantleddet c i felta under, og trykk "Løys".
Du kan også trykkja "Forklar" for å få hjelp, eller du kan fylla inn med tre eksempel.

Likningen: x2 + x + = 0

MERK:
  1. For å bruka abc-formelen må du ordna likningen. Det betyr at du må flytta over alle ledd på venstre side, slik
    at det står bare 0 på høgre, og så må du trekkja saman alle ledd av samme type. (feks 5x - 3x må du trekkja saman til 2x)
  2. Husk fortegn. Hvis det står -5x, så skal du setja b = -5 inn i ruten. (Då vil det stå +-5, men det er jo det same som -5)
  3. Hvis det feks. ikkje står noke tal framfor andregradsleddet, bare x2, så er det det samme som at a = 1