Newtons metode

Ei enkel JavaScript-implementering av Newton-Raphson-algoritmen.
Programmet reknar ut nullpunktet for funksjonen f(x) = x3 -2x + 2 gjennom iterasjon.

Skriv inn ditt forslag til løysing. For kvar gong du trykkjer "Beregn", vil programmet finna eit tal som er nærare den verkelege løysinga.

Les meir om Newtons metode

Forslag: